Orgon advies b.v. heeft door de uitgevoerde projecten bij verschillende bedrijven goed inzicht gekregen in de risico's die horen bij de verschillende levensfasen die bedrijven doorlopen. In het algemeen wordt er, meestal als gevolg van tijdgebrek, in het MKB te weinig aan bewust risicomanagement gedaan waardoor het rendement soms onnodig onder druk. Orgon advies b.v. kan u door bijvoorbeeld audits of een doorlichting helpen bij het vaststellen van uw bedrijfsrisico's en bij het opstellen en doorvoeren van maatregelen die nodig zijn om de risico's tot het minimum te beperken.