In de afgelopen jaren heeft Orgon Advies b.v. als onderdeel van advies- en verbetertrajecten door al het personeel een zogenaamde irritatie top 5 laten invullen. Het doel van een dergelijke bijeenkomst is om op een open maar anonieme manier punten met het personeel te inventariseren die normaal gesproken niet zo snel zullen worden gemeld.