Naar aanleiding van de ervaring in het opzetten en invoeren van zorgsystemen heeft Orgon Advies b.v. in de afgelopen jaren veel interne en externe audits en leveranciersaudits moeten uitvoeren bij veel verschillende soorten bedrijven. Het doel van de audits is het toetsen van de verschillende processen, procedures en werkwijzen tegen de gemaakte interne en/of externe afspraken en hierbij verbeterpunten te rapporteren en door te voeren.