Veel bedrijven hebben af en toe behoefte aan een onafhankelijk en deskundig oordeel over de wijze waarop hun bedrijfsstructuur is opgezet of is gefinancierd. Een quick scan is een soort nulmeting of interne doorlichting met als doel het aangeven van organisatorische verbeterpunten zodat uiteindelijk de bedrijfsresultaten kunnen worden verbeterd. Orgon Advies b.v. kan u met behulp van een speciaal ontwikkeld model van dienst zijn en u voorzien van duidelijke en leesbare rapportages.